Afslutningsprofil for grundmursplade

1 2  
PRNBRP200 AFSLUTNINGSPROFIL FOR DRÆNPLADE, L 2m 1/40m